Rättelse: Distansförsäljning som ska ingå vid beräkning av omsättningströskeln

Vid beräkning av omsättningströskeln ska inte distansförsäljning av varor importerade från länder utanför EU ingå.
Source: Rättslig vägledning