Rättelse: Civilrättslig kvittning av rättegångskostnader

Skatteverket har i vissa fall kvittningsrätt trots att fordran på ersättning för rättegångskostnad har överlåtits och denuntiation skett.
Source: Rättslig vägledning