Rättelse av skrivfel: Uniformer för fartygets befäl och arbetskläder för fartygets personal är inte varor för förbrukning utan räknas som utrustning

Source: Rättslig vägledning