Rättelse av skrivfel: Skattereduktion för rotarbete uppgår till 30 procent av den totala arbetskostnaden.

Source: Rättslig vägledning