Rättelse av skrivfel: Schablonavdrag för egenavgifter beskattningsåret 2019

Procentsatserna har rättats för åldersgrupperna födda 1938–1953 och 1954 eller senare men som har haft hel ålderspension och hel premiepension under hela 2019. Schablonavdraget för dessa grupper ska vara 12 %. Tidigare stod det felaktigt 15 %.
Source: Rättslig vägledning