Rättelse av skrivfel: Prövning av andra än sökanden vid godkännande av F-skatt (smitta)

En skatteskuld som inte förfallit till betalning före beslutet om konkurs är inte en betalningsbrist.
Source: Rättslig vägledning