Rättelse av skrivfel: Det är det skattebelopp som kunde ha undandragits som är av betydelse för frågan om skattetillägg får tas ut eller inte, inte skattetilläggets storlek.

Source: Rättslig vägledning