Rättelse av skrivfel: Beräkning av ränta på omprövat skattetillägg, återkallelseavgift, förseningsavgift och kontrollavgift

På sådana beslut beräknas hög kostnadsränta från och med dagen efter det nya beslutets förfallodag och inte låg kostnadsränta.
Source: Rättslig vägledning