Rättelse av skrivfel: Avdragsrätt för tillsynsresor

För tillsynsresor kan man få avdrag för den del som överstiger 11 000 kr. Tidigare stod det felaktigt 10 000 kr.
Source: Rättslig vägledning