Rättelse: Arrangemang som träffas av kännetecknet i 19 § 1 RAL är rapporteringspliktiga även om det inte uppkommer någon skatteförmån

Source: Rättslig vägledning