Ränteavdragsförbud – uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder har justerats 2021-10-12

Anguilla, Dominica och Seychellerna tagits bort från i förteckningen.
Source: Rättslig vägledning