Oskäligt lång handläggningstid som ger upphov till kostnadsränta

Om kostnadsränta uppstår på grund av oskäligt lång handläggningstid i ett registreringsärende kan det utgöra grund för räntebefrielse.
Source: Rättslig vägledning