Området Fusioner och fissioner har skrivits om

Avsnitten om fusioner och fissioner har slagits samman och sidorna har skrivits om för att bli tydligare.
Source: Rättslig vägledning