Området Flytta till Sverige har skrivits om för att bli tydligare.

Området Flytta till Sverige har skrivits om för att bli tydligare. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning