Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden med anledning av corona innebär att rabatter på hyra och leasing inte behöver periodiseras linjärt

Rabatter som leasetagare får med anledning av de effekter som coronaviruset har på företagets ekonomi får hänföras till den period som de avser. Motsvarande regler finns för leasegivare.
Source: Rättslig vägledning