Nya bestämmelser som ska gälla fr.o.m. den 1 juli 2021 som rör framförallt internationell handel till privatpersoner och redovisning av sådan handel.

Source: Rättslig vägledning