Ny sida: Vid vilken tidpunkt ska en rådgivare lämna uppgifter?

Den tidigare sidan När ska uppgifter lämnas? har delats upp i två sidor om rådgivare respektive användare. Informationen har också omarbetats och förtydligats. Det har inte skett någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning