Ny sida: Vid vilken tidpunkt ska en användare lämna uppgifter?

Den tidigare sidan När ska uppgifter lämnas? har delats upp i två sidor om användare respektive rådgivare. Informationen har också omarbetats och förtydligats. Det har inte skett någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning