Ny sida: Rådgivare ska i första hand lämna uppgifter

Den tidigare sidan Vem ska lämna uppgifter? har delats upp i två sidor om rådgivare respektive användare. Informationen har också omarbetats och förtydligats. Det har inte skett någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning