Ny sida: Användare ska i vissa fall lämna uppgifter

Den tidigare sidan Vem ska lämna uppgifter? har delats upp i två sidor om rådgivare respektive användare. Informationen har omarbetats och förtydligats. Det har inte skett någon regeländring.
Source: Rättslig vägledning