Ny rapporteringstid för arrangemang som ska rapporteras senast den 31 januari 2021. Rapportering ska ske senast måndagen den 1 februari 2021. Ny rapporteringstid för s.k. historiska arrangemang som ska rapporteras senast den 28 februari 2021. Rapportering ska ske senast måndagen den 1 mars 2021. De ändrade rapporteringstidpunkterna är med anledning av ”söndagsregeln” i lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid.

Nya datum för rapporteringspliktiga arrangemang som skulle ha rapporterats senast den 31 januari 2021 respektive senast den 28 februari 2021. Båda dessa dagar är en söndag och enligt lag om beräkning av lagstadgad tid får uppgifterna lämnas senast vardagen efter.
Source: Rättslig vägledning