Ny lagstiftning: Bokföringsskyldighet för utländska fysiska personer

En utomlands bosatt fysisk person som bedriver näringsverksamhet i Sverige är fr.o.m. den 1 juli 2017 bokföringsskyldig för den verksamheten enligt bokföringslagen och inte enligt filiallagen (2 kap. 7 § BFL).
Source: Rättslig vägledning