Ny lag om ekonomiska föreningarSidorna om ekonomiska föreningar har uppdaterats med anledning av den nya lagen om ekonomiska föreningar

Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli. I stora drag omfattar lagen redan gällande regler för ekonomiska föreningar, men det finns också vissa nyheter. De uppdaterade sidorna har markerats med uppdateringsnotiser om vad som har ändrats.
Source: Rättslig vägledning