Numera är det Skatteverkets uppfattning att agility räknas som idrottslig verksamhet

Source: Rättslig vägledning