Meddelande: Kvarskrivning ersätts av skydda folkbokföring. 16 § FOL får ny lydelse den januari 2019

Den 1 januari 2019 ersätts kvarskrivning av skyddad folkbokföring. Den som har ett pågående beslut om kvarskrivning får, vid årsskiftet, denna omvandlad till skyddad folkbokföring för den tid som återstår för beslutet om kvarskrivning.
Source: Rättslig vägledning