Med anledning av corona: tidsfristen för befrielse från tull och mervärdesskatt vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs.

Tidsfristen för befrielsen förlängs till och med den 31 december 2021.
Source: Rättslig vägledning