Med anledning av corona: Befrielse från tull och mervärdesskatt vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs till och med den 31 oktober 2020

Source: Rättslig vägledning