Lagändring: Ytterligare förstärkt subvention av arbete med forskning och utveckling från den 1 juli 2021

Från och med den 1 juli 2021 höjs takbeloppet för reduktionen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling till 600 000 kr respektive 625 652 kr per koncern och kalendermånad.
Source: Rättslig vägledning