Lagändring: Ytterligare en grund för godkännande av lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak införs

Ytterligare en grund för godkännande av lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak införs från med den 1 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning