Lagändring: Vilande konton är inte finansiella konton

Ny lagstiftning om CRS/DAC 2 som undantar rapporteringsplikt för vilande konton trädde i kraft 2017-04-01. Undantaget gäller från och med inkomståret 2016.
Source: Rättslig vägledning