Lagändring: Växa-stödet förlängs till att omfatta som längst 24 kalendermånader i följd

Växa-stödet förlängs till att omfatta som längst 24 kalendermånader i följd. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 men ska även tillämpas retroaktivt på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018.
Source: Rättslig vägledning