Lagändring: Utvidgning av tobaksbeskattningen till att även omfatta så kallad övrig tobak

Utvidgning av tobaksbeskattningen från och med den 1 augusti 2021 till att även omfatta så kallad övrig tobak.
Source: Rättslig vägledning