Lagändring: Uttrycket kommunalt avfall ersätter hushållsavfall i lagen om skatt på avfall som förbränns från och med den 1 augusti 2020

Ändringen är en följd av att uttrycket ändrats i miljöbalken, vilket medför att bestämmelsen i 2 § punkt 4 LSAF om vad som avses med avfallsförbränningsanläggning ändras. I lagen införs också en ny 5 a § där det anges vad som avses med kommunalt avfall.
Source: Rättslig vägledning