Lagändring: Uttrycket behörig företrädare har införts i fastighetstaxeringslagen

Bestämmelser om uppgifter som lämnas för annans räkning har införts i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) från den 1 juli 2017.
Source: Rättslig vägledning