Lagändring: Utökning av vilka uppgifter om samordningsnummer som får behandlas i folkbokföringsdatabasen från och med 18 juni 2021

Source: Rättslig vägledning