Lagändring: Utlämning av uppgifter från beskattningsdatabasen på begäran av folkbokföringsverksamheten

Ny sekretessbrytande regel i 5 c § SdbF.
Source: Rättslig vägledning