Lagändring: Uppskov med kapitalvinsten kan medges vid avyttring av privatbostad på grund av betydande samhällsförflyttning

Lag [2018:1384] om uppskov med kapitalvinst vid betydande samhällsförflyttning trädde i kraft den 1 augusti 2018.
Source: Rättslig vägledning