Lagändring: Uppgiftsskyldighet mellan folkbokföringsverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten

Från den 1 juni 2020 finns ömsesidiga uppgiftsskyldigheter för Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet å ena sidan och bland annat verksamhetsgrenen folkbokföringsverksamheten å andra sidan.
Source: Rättslig vägledning