Lagändring: Uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang ska lämnas på fastställt formulär

Reglerna om rapporteringspliktiga arrangemang träder i kraft den 1 juli 2020.
Source: Rättslig vägledning