Lagändring: Undantagsbestämmelsen i 5 § 2 lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ändras med anledning av att lagen om medicintekniska produkter upphävs den 15 juli.

I stället görs hänvisningen till den så kallade MDR-förordningen, dvs. förordning (EU) 2017/745. Nikotinskatt tas inte ut för medicinsk tekniska produkter och andra produkter som får släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige enligt MDR-förordningen.
Source: Rättslig vägledning