Lagändring: Undantaget från redovisning per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen gäller all ersättning p.g.a. en pensionsförsäkring, efter rättelse i SFL (SFS 2018:2034).

Source: Rättslig vägledning