Lagändring: Tredjemansföreläggande vid återbetalning av nikotinskatt

Skatteverket får förelägga tredje man att lämna uppgifter som behövs för att kontrollera uppgifter i en ansökan om återbetalning av skatt enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.
Source: Rättslig vägledning