Lagändring: Tredjemansföreläggande vid återbetalning av avfallsskatt

Skatteverket får förelägga tredje man att lämna uppgifter som behövs för att kontrollera uppgifter i en ansökan om återbetalning av avfallsskatt enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall.
Source: Rättslig vägledning