Lagändring: Tillåtna uppgifter i SPAR

Ändringar i uppräkningen av tillåtna uppgifter, framför allt när det gäller samordningsnummer. Ändringarna träder i kraft den 18 juni 2021.
Source: Rättslig vägledning