Lagändring: Taket för rutavdraget höjs

Taket för rutavdraget för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår från och med 1 juli 2019. Ändringen gäller retroaktivt för hela 2019.
Source: Rättslig vägledning