Lagändring: Statslösa barn och ungdomar som är födda i Sverige och som har vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd kan under vissa förutsättningar få svenskt medborgarskap genom anmälan.

Lagändringen träder i kraft den 20 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning