Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer (TIN, Tax Identification Number) har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017

TIN ska nu lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i någon annan stat eller jurisdiktion än Sverige.
Source: Rättslig vägledning