Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017

Vid flytt och överlåtelse av pensionsförsäkringar ska utländskt skatteregistreringsnummer lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i någon annan stat eller jurisdiktion än Sverige.
Source: Rättslig vägledning