Lagändring: Skyldighet för Skatteverket att anmäla omställningsstödsbrott

I samband med att det införs straffbestämmelser kopplade till reglerna om omställningsstöd införs också en skyldighet för Skatteverket att anmäla sådana brott till åklagare.
Source: Rättslig vägledning