Lagändring: Skyldighet för Skatteverket att anmäla folkbokföringsbrott

Den 1 juli infördes en ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott. Samtidigt infördes en skyldighet för Skatteverket att anmäla misstänkta brott enligt den nya straffbestämmelsen.
Source: Rättslig vägledning